درباره ما

روان، مطمئن، کارا

زنجیره تجارت تلاش مجموعه جوان در حـوزه تامین و توزیع روغن موتـور و انـواع فیلتـر های خـودرو می بـاشد.
این مجموعه فعالیت خود را از سال 1397 شروع نموده و این امکان را به واحد های خدماتی می دهد تا بتواننـد
نیاز های خود را در زمینه روغن و فیلتر با حق انتخاب و تنـوع بسیـار بالا و مناسب ترین قیمت خریداری نماینـد.

 

توسعـه فضـای مجـازی و استفـاده از اینتـرنت سبک زندگی و روش های خرید ما را به کلی دگرگـون کـرده است.
از این رو مجموعه زنجیره تجارت تلاش سعی دارد تا با ایجـاد سامانـه های تخصصی در حوزه روانکـارها و تجـارت
B2B با نام T2Bco.com و با ماموریت و اهداف زیر به نقش آفرینی بپردازد.

 

ماموریت زنجیره تجارت تلاش:

ایجاد سامانه تخصصی فروش انواع روانکارها و لوازم مصرفی خودروهای سبک و سنگین،

روانکـارهای صنعتـی جهـت برقـراری ارتبـاط سریـع و مطمئـن در بیـن نقش آفرینـان و ذینفعان صنعت روانکـاری

 

اهداف زنجیره تجارت تلاش:

- ایجـاد یک مرجع تخصصی جهت تولیـد محتـوای فنی، قیمت گـذاری و فروش آنلاین در حـوزه صنعت روانکـارها

- ارتقـاء فرهنگ و تـوان علمی جامعه تولید کنندگان، پخش کنندگان و مصرف کنندگان صنعت روانکـارها

- امکان ایجاد ارتباط سریع و به روز مابین نقش آفرینان و ذینفعان اصلی صنعت روانکارها

- برقراری تعاملات B2B و توسعه بازار فروش برای تولید کنندگان و پخش کنندگان عمده در بستر اینترنت

- آگاهی از موجودی و دستیابی به بهترین قیمت برای مصرف کنندگان در مناطق مختلف کشور

- بررسی، انتخاب و خرید آنلاین کالاهای صنعت روانکاری و امکان دریافت سریع و به موقع در مناطق تحت پوشش

 

چشم انداز زنجیره تجارت تلاش:

- انتخاب اول خریداران در حوزه انواع روانکارها و لـوازم مصرفی خودرو های سبک و سنگین، روانکـارهای صنعتی و

مواد شیمیایی

- ایجاد زنجیره تجارت B2B در جامعه صنعت روانکاری کشور

 

پیام مجموعه :

- توسعه زنجیره تجـارت B2B در صنعت روانکـاری

- ارتقـاء تـوان علمـی و مهـارتی کـاربـران سامـانه

- ایجاد یک مرجع تخصصی اطلاعات در حوزه صنعت روانکاری کشور

- افزایش سرعت گردش اطلاعات در بازار روانکارها

- دسترسی آنلاین به قیمت و امکان خرید اینترنتی